Meer dan 30.000 tevreden klantenGratis verzending (DE) 🚚 Snelle levering door DHL 1-3 dagen*(DE)

Términos de Servicio

Algemene algemene voorwaarden met klantinformatie

INHOUDSOPGAVE
domein
Conclusie van het contract
Herroepingsrecht
Prijzen en betalingsvoorwaarden
Deliverings- en verzendvoorwaarden
Behoud van titel
Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
Verwijdering van actievouchers
Toepasselijke wetgeving
Alternatieve geschillenbeslechting

1) reikwijdte
1.1 Deze algemene algemene voorwaarden (hierna "GTC") 17Terra Ltd. Act onder "Papero-Bags.de" (hierna "verkoper"), solliciteer op alle contracten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") met de verkoper met betrekking tot degene die door de verkoper wordt gepresenteerd in de zijne Online winkel was voltooid. Dit is in tegenspraak met de opname van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij er iets anders is overeengekomen.

1.2 Consumenten in de zin van deze Algemene voorwaarden zijn elke natuurlijke persoon die een juridische transactie beëindigt voor doeleinden die meestal kunnen worden toegeschreven aan hun commercial of hun onafhankelijke professionele activiteit. Ondernemers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn een natuurlijke of juridische persoon of een juridisch partnerschap dat handelt bij de uitoefening van hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit wanneer de juridische transactie wordt afgesloten.

2) Contractconclusie
2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de verkoper vertegenwoordigen geen bindende aanbiedingen van de kant van de verkoper, maar worden gebruikt om een ​​bindend aanbod van de klant in te dienen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het ondergaan van het elektronische bestelproces, geeft de klant een wettelijk bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje.

2.3 De verkoper kan de aanbieding van de klant binnen vijf dagen accepteren,

door de klant een schriftelijke bestelbevestiging of een bestelbevestiging in tekstformulier (fax of e -mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de bestelbevestiging beslissend is in de klant, of
door de klant aan de klant te bieden, met de toegang van de goederen tot de klant, of
door de klant te vragen te betalen na het indienen van ze.
Als er verschillende van de bovengenoemde alternatieven zijn, wordt het contract afgesloten op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven eerst plaatsvindt. De deadline voor het accepteren van het aanbod begint te lopen op de dag nadat de klant is verzonden en eindigt met het einde van de vijfde dag, die volgt op het verzenden van het aanbod. Als de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de bovengenoemde periode accepteert, geldt dit als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het selecteren van de betalingsmethode "PayPal Express" wordt betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsdienstverlener PayPal (Europa) S.à R.L. ET Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), met de geldigheid van de PayPal-Use-voorwaarden, zichtbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp /UA/User-Awdement-Full of--Als de klant geen PayPal-rekening heeft--Met de geldigheid van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, zichtbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ ua/privacywax- vol. Als de klant selecteert als een betaalmethode als onderdeel van het online bestelproces "PayPal Express", geeft hij ook een betalingsorder aan PayPal door op de knop te klikken die het bestelproces heeft voltooid. In dit geval legt de verkoper al de acceptatie van de aanbieding van de klant uit op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.

2.5 Bij het selecteren van de betalingsmethode "Amazon Betalingen" wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsserviceprovider Amazon Payments Europe S.C.A., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onder de geldigheid van de Amazonebetalingen Europa Use Agreement, toegankelijk op https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant selecteert als een betaalmethode als onderdeel van het online bestelproces "Amazon Payment", geeft hij ook een betalingsorder aan Amazon door op de knop te klikken die het bestelproces concludeert. In dit geval legt de verkoper al de acceptatie van de aanbieding van de klant uit op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.

2.6 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst opgeslagen door de verkoper en naar de klant verzonden nadat hij zijn bestelling samen met de beschikbare algemene voorwaarden in tekstformulier heeft verzonden (bijvoorbeeld e -mail, fax of brief). Bovendien wordt de contracttekst gearchiveerd op de website van de verkoper en kan de klant gratis worden opgeroepen via zijn wachtwoordbeveiligde klantaccount, met vermelding van de bijbehorende inloggegevens, op voorwaarde dat de klant een klantaccount heeft gemaakt in het online van de verkoper Koop voordat u de bestelling verzendt.

2.7 Voordat de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper wordt ingediend, kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere detectie van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met de hulp waarvan het display op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn vermeldingen corrigeren als onderdeel van het elektronische bestelproces via het gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

2.8 De Duitse en de Engelse taal zijn beschikbaar voor de conclusie van het contract.

2.9 De bestelverwerking en contactpersoon vinden meestal plaats via e -mail en geautomatiseerde bestelverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres voor bestelverwerking correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van spamfilters ervoor zorgen dat alle derden die door de verkoper zijn verzonden of de derde partij die met de bestelverwerking kan worden verzonden, kunnen worden verzonden.

3) Recht op terugtrekking
3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op een terugtrekkingrecht.

3.2 Meer informatie over het recht van annulering komt voort uit het annuleringsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 Tenzij anders het gevolg is van de productbeschrijving van de verkoper, zijn de gegeven prijzen totale prijzen die de wettelijke omzetbelasting bevatten. Indien nodig worden extra leverings- en verzendkosten afzonderlijk gespecificeerd in de respectieve productbeschrijving.

4.2 De betalingsoptie is/wordt aan de klant in de online winkel van de verkoper meegedeeld.

4.3 Als de vooruitbetaling wordt overeengekomen door de overdracht van de bank, is de betaling onmiddellijk nadat het contract is afgesloten als de partijen niet op een zijdelingsdatum zijn overeengekomen.

4.4 Bij het betalen door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt betaling uitgevoerd via de betalingsserviceprovider PayPal (Europa) S.à R.L. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), uitgaande van de PayPal-Use-voorwaarden, zichtbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ User-Atrement-Full or-if de klant heeft geen PayPal-rekening-met de geldigheid van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, zichtbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax - vol.

4.5 Bij het selecteren van de betaalmethode "onmiddellijk" wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsdienstverlener Stjub, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "onmiddellijk"). Om het factuurbedrag via "onmiddellijk" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben met Pin/Tan -procedure die vrijelijk wordt overgeschakeld naar "onmiddellijk", het betalingsproces legitimeer en "onmiddellijk" de betalingsinstructies naar " onmiddellijk "bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door "onmiddellijk" en de bankrekening van de klant wordt in rekening gebracht. De klant kan meer informatie over de betalingsmethode "onmiddellijk" op internet op https://www.klarna.com/sofort/ bellen.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden
5.1 De levering van goederen vindt plaats op de verzendroute naar het door de klant verstrekte afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveringsadres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper beslissend. Bij de afwijking hiervan is bij het selecteren van de PayPal -betalingsmethode het afleveradres dat door de klant is opgeslagen op het moment van betaling bij PayPal beslissend.

5.2 stuurt het transportbedrijf terug naar de verkoper, omdat de levering aan de klant niet mogelijk was, draagt ​​de klant de kosten voor niet -succesvolle verzending. Dit is niet van toepassing als de klant niet verantwoordelijk is geweest voor de onmogelijkheid van levering of dat hij tijdelijk werd verhinderd de aangeboden service te accepteren, tenzij de verkoper de service een redelijke tijd van tevoren aankondigde. Bovendien is dit niet van toepassing op de kosten voor het rendement als de klant zijn recht op intrekking effectief uitoefent. Voor de retourkosten is de verordening die is gemaakt in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing als het herstelrecht effectief is.

5.3 Zelfverzameling is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Verwijzing naar behoud van titel
Als de verkoper van tevoren arriveert, behoudt hij zich het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde aankoopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
7.1 Als het gekochte artikel slecht is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

7.2 De klant wordt gevraagd om te klagen over de geleverde goederen met duidelijke transportschade aan de bezorger en om de verkoper te informeren. Als de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen effect op zijn juridische of contractuele claims voor defecten.

8) Vouchers van acties inwisselen
8.1 Coupons, die de verkoper gratis heeft uitgegeven als onderdeel van advertentiecampagnes met een bepaalde periode van geldigheid en die niet door de klant (hierna "actievouchers" ") kunnen worden gekocht) kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en alleen tijdens de opgegeven periode.

8.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucher -campagne, op voorwaarde dat er een overeenkomstige beperking is uit de inhoud van de actievoucher.

8.3 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. De daaropvolgende offseting is niet mogelijk.

8.4 Met één bestelling kunnen ook verschillende actievouchers worden ingewisseld.

8.5 De ​​waarde van de goederen moet op zijn minst overeenkomen met het bedrag van de actievoucher. Alle resterende krediet wordt niet vergoed door de verkoper.

8.6 Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden die de verkoper aangeboden worden geselecteerd om het verschil te betalen.

8.7 Het krediet van een actievoucher wordt niet betaald in contanten of rente.

8.8 De promotionele voucher wordt niet vergoed als de klant de geheel of gedeeltelijk betaalde goederen retourneert met de actievoucher als onderdeel van zijn wettelijke terugtrekkingsrecht.

8.9 De actievoucher is alleen bedoeld voor gebruik door de genoemde persoon erop. Een overdracht van de actievoucher naar derden is uitgesloten. De verkoper is gerechtvaardigd, maar is niet verplicht om de materiële claim te controleren op claims van de respectieve voucherhouder.

9) Toepasselijke wetgeving
Voor alle juridische relaties tussen de partijen is de wet van de Federale Republiek Duitsland van toepassing op de uitsluiting van de wetten over de internationale aankoop van mobiele goederen. In het geval van consumenten is deze wettelijke keuze alleen van toepassing als de bescherming die wordt verleend door verplichte bepalingen van de wet van de staat waarin de consument zijn gewone verblijf heeft, wordt ingetrokken.

10) Alternatieve geschillenbeslechting
10.1 De EU -commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als een contactpunt voor buitengerechtelijke resolutie van geschillen van online aankoop- of servicecontracten waarbij een consument bij betrokken is.

10.2 De verkoper is noch verplicht, noch klaar om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragebestuur van de consument.