Herroepingsrecht

Annuleringsbeleid & herroepingsformulier

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende voorwaarden, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een juridische transactie afsluit voor doeleinden die niet primair kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit:

A. uitbetalings instructies

Terugtrekking

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen het contract te herroepen.

In overeenstemming met het wettelijke herroepingsrecht bieden wij u het volgende vrijwillig recht van retour. Tijdens de wettelijke herroepingstermijn zijn alleen de wettelijke regels van toepassing en is uw wettelijke herroepingsrecht niet van invloed op het vrijwillige recht op teruggave:

Naast het wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen in het geval van overeenkomsten op afstand, biedt PAPERO elke consument een verlengd retourrecht voor de 46 dag na deze wettelijke termijn. De Wachttijd is 60days vanaf de datum waarop u of een door u benoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

In overeenstemming met het wettelijke herroepingsrecht bieden wij u het volgende vrijwillig recht van retour. Tijdens de wettelijke herroepingstermijn zijn alleen de wettelijke regels van toepassing en wordt uw wettelijke herroepingsrecht niet beïnvloed door het vrijwillige recht op teruggave.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen (Inh. Julia riebe, PAPERO BAGS, Wiegenfeldring 4, 85570 markt Schwaben, Duitsland, Tel.: 08121/2508920, E-Mail: service@papero-bags.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verstuurd per post of E-mail) over uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract, om te informeren. U het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u alle betalingen verstrekken die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een type levering hebt aangeboden, anders dan de goedkoopste die door ons wordt aangeboden. Standaard levering) onverwijld en uiterlijk binnen 60 dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze restitutie gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk 60 dagen na de dag waarop u ons informeert over de herroeping van dit contract, retourneren of overhandigen. De deadline is vervuld als u de goederen hebt ontvangen vóór het verstrijken van de periode van 60 Dagen.

De koper draagt de kosten van het terugsturen van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor enig verlies in waarde van de goederen als dit verlies in waarde is te wijten aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het controleren van de aard, de kenmerken en de werking van de goederen.

Algemene opmerkingen

1) Vermijd schade en verontreiniging van de goederen. Retourneer de goederen naar ons in hun originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer hebt, dient u voldoende bescherming te bieden tegen transportschade met de juiste verpakking.
2) gelieve de goederen niet aan ons terug te sturen zonder kosten.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde paragrafen 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. herroepingsformulier

Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.

toont nabijheid of aanraking van de zijkant


PAPERO TASSEN
Inh. Julia riebe
Weeg veld ring 4
85570 markt Zwaben
Duitsland

Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________/ontvangen op (*) ____________________

________________________________________________________
Naam van de consument (en)

________________________________________________________
Adres van de consument (en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen voor communicatie op papier)

_________________________
Datum

(*) Onjuiste verwijdering