Algemene voorwaarden & Klantinfo

Vertegenwoordigd door het IT-advocatenkantoor


Algemene voorwaarden met klantgegevens

Tabel

 1. Scope
 2. Contract
 3. Terugtrekking
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Eigendom
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Inwisseling van promotievouchers
 9. Toepasselijk recht
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Werkingssfeer

1.1Deze Algemene Algemene Voorwaarden (hierna "Voorwaarden" genoemd) van handelend onder "PAPERO-bags.de" (hierna "Verkoper" genoemd), is van toepassing op alle contracten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant" genoemd) met de Verkoper heeft met betrekking tot de Goederen. Dit is in strijd met de opname van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders overeengekomen.

1.2Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden is een consument een natuurlijke persoon die een juridische transactie afrondt voor doeleinden die niet in de eerste plaats aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met een juridische status dat optreedt bij de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit bij het sluiten van een juridische transactie.

2) Sluiting van het contract

2.1De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant te doen.

2.2De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier geïntegreerd in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, gaat de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de mand van ingeperkte goederen.

2.3De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is voor zover de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen bij de klant tot nu toe doorslaggevend is, of
 • door de klant te verzoeken te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van de bovengenoemde alternatieven zijn, wordt de overeenkomst gesloten op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven voor het eerst plaatsvindt. De deadline voor de aanvaarding van het aanbod begint te lopen op de dag nadat de klant het aanbod heeft ingediend en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na het verzenden van de aanbieding. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als de betalingsmethode "PayPal Express" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de payment service provider PayPal (Europe) S.A. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ('PayPal'), onder voorbehoud van de PayPal-servicevoorwaarden, beschikbaar onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of, indien de klant geen PayPal-account heeft, onder de voorwaarden van betalingen zonder PayPal-account, beschikbaar onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant 'PayPal Express' als betalingsmethode selecteert als onderdeel van het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de Verkoper al de aanvaarding van het aanbod van de klant op het moment dat de Klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5Als de betaalmethode "Amazon Payments" is geselecteerd, wordt de verwerking van betalingen uitgevoerd via de betalingsdienstverlener Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg ('Amazon'), in overeenstemming met de Amazon Payments Europe-gebruikersovereenkomst, die kan worden bekeken onder https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant "Amazon Payments" als betalingsmethode als onderdeel van het online bestelproces selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit. In dit geval verklaart de Verkoper al de aanvaarding van het aanbod van de klant op het moment dat de Klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, fax of brief) naar de Klant verzonden nadat hij zijn bestelling samen met de huidige GTU's heeft verzonden. Bovendien wordt de contracttekst gearchiveerd op de website van de verkoper en is deze gratis toegankelijk voor de Klant via zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount, met vermelding van de bijbehorende inloggegevens, op voorwaarde dat de klant een klantenaccount heeft aangemaakt in de online shop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt.

2.7Alvorens een bindende bestelling te doen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten detecteren door de informatie die op het scherm wordt weergegeven zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere detectie van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waardoor het scherm wordt verhoogd. Als onderdeel van het elektronische bestelproces kan de klant zijn vermeldingen corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afrondt.

2.8De Duitse en Engelse talen zijn beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.9Verwerking en contact met bestellingen worden meestal uitgevoerd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem verstrekte e-mailadres voor orderverwerking correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door de verkoper worden verzonden voor orderverwerking, kunnen worden bezorgd.

3) Herroepingsrecht

3.1Consumenten hebben in beginsel recht op een herroepingsrecht.

3.2Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden verkregen uit de intrekkingsinstructies van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen die de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde omvatten. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de desbetreffende productbeschrijving.

4.2De betalingsoptie/wordt meegedeeld aan de klant in de online shop van de verkoper.

4.3Indien de vooruitbetaling wordt overeengekomen via een bankoverschrijving, moet de betaling onmiddellijk na het sluiten van het contract worden betaald, tenzij de partijen op een latere vervaldatum hebben ingestemd.

4.4Wanneer de betaling wordt gedaan door middel van een betalingsmethode aangeboden door PayPal, betaling wordt verwerkt via de payment service provider PayPal (Europe) S.A. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ('PayPal'), onder voorbehoud van de PayPal Service Voorwaarden, kan worden bekeken onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of, als de klant geen PayPal-account heeft, onder de algemene voorwaarden van betalingen zonder PayPal-account, beschikbaar onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5Als de betalingsmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstverlener SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT" genoemd"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben met een PIN/TAN-procedure, die is geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", zichzelf tijdens het betalingsproces op de juiste manier legitimeren en de betalingsopdracht bevestigen aan "SOFORT". De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt afgeschreven. Meer informatie over de betaalmethode "SOFORT" is te vinden op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

5) Leveringsvoorwaarden en verzendkosten

5.1De levering van goederen vindt plaats door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het leveringsadres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper doorslaggevend. In afwijking hiervan is het afleveradres dat de klant op het moment van betaling met PayPal heeft verstrekt doorslaggevend bij de selectie van de betaalmethode PayPal.

5.2Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper, omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte zending. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die heeft geleid tot de onmogelijkheid van levering of als hij tijdelijk werd verhinderd de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem een redelijke termijn van tevoren had aangekondigd. Bovendien geldt dit niet voor de kosten van de verzending indien de klant zijn herroepingsrecht doeltreffend uitoefent. In geval van daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, worden de retourkosten beheerst door de verordening die in de intrekkingsinstructie van de verkoper is gemaakt.

5.3Zelf ophalen en verzenden naar pakstations zijn om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 De aangegeven levertijden zijn alleen geldig voor eindgebruikers, de levertijden voor dealers zijn over het algemeen verschillend.

6) Behoud van de titel

Als de Verkoper een voorschot binnenkomt, behoudt hij de titel voor aan de geleverde goederen totdat de verschuldigde aankoopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1Indien het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

7.2De klant wordt gevraagd een klacht in te dienen bij het bezorgbedrijf van geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant zich niet aan de regels houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele claims op gebreken.

8) Inwisseling van promotievouchers

8.1 Vouchers die door de Verkoper gratis zijn uitgegeven als onderdeel van promoties met een specifieke geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotievouchers" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper en alleen binnen de opgegeven periode.

8.2Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucherpromotie, mits een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de promotievoucher.

8.3Promotievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Een volgende clearing is niet mogelijk.

8.4Meerdere promotievouchers kunnen ook worden ingewisseld voor een bestelling.

8.5De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotievoucher. Het resterende saldo wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.6Als de waarde van de promotievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden die door de verkoper worden aangeboden, worden geselecteerd om het verschil te vereffenen.

8.7Het saldo van een promotievoucher wordt niet in contanten uitbetaald, noch rentedragend.

8.8De promotievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de betaalde goederen geheel of gedeeltelijk terugstuurt met de promotievoucher binnen het toepassingsgebied van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.9De promotievoucher is alleen bedoeld voor gebruik door de persoon die erop genoemd is. Een overdracht van de promotievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar niet verplicht, om het materiële recht van de betreffende voucherhouder te controleren.

9) Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitsluiting van de wetgeving inzake de internationale aankoop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de geboden bescherming niet wordt ontnomen door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op het internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of servicecontracten waarbij een consument betrokken is.

10.2De Verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.